EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mazaretleri nedeniyle kayıtlanamayan öğrencilerin Ekle Sil haftasında kayıt işlemleri

Enstitümüz Anabilim Dallarında yer alan programlara kayıtlanmaya hak kazanan ancak mazeretleri nedeniyle kesin kayıt yaptıramayan aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen öğrencilerin kayıt koşullarını yerine getirmeleri halinde ekle-sil haftasında (25 Şubat-01 Mart 2019 tarihleri arasında) kesin kayıt yaptırmak üzere şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ad Soyad Kayıtlanacağı Anabilim Dalı/Program Adı Programı
Aykut Sancaklı Deri Mühendisliği  Tezli Yüksek Lisans
Eda Bayar Su Ürünleri Temel Bilimler  Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora
Hatice Ekin Biyoloji/Genel Biyoloji  Tezli Yüksek Lisans
Burak Dalkılınç Su Ürünleri Temel Bilimler  Tezli Yüksek Lisans
Ömer Faruk Bingöl Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans
Çağla Kambak Matematik/Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora
Timur İsmail Tavman Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Haldun Koçak Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi / Plant Genome and Development Tezli Yüksek Lisans
Gülin Türküsay Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Elif Tuğba Akçay Uluslarası Bilgisayar/Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans
Fatma Neva Şen Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans
Yasin Çağlar Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans
Rınaz Kaya Biyoloji/Botanik Tezli Yüksek Lisans
Özge Özcan Kimya/Anorganik Kimya Tezli Yüksek Lisans
Gizen Alaca Kimya/Anorganik Kimya Tezli Yüksek Lisans
Hande Ildırşahin Biyoloji/Zooloji Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora
Leisan Akhmadeeva Biyokimya Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

T.C. Uyruklu Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler

Yüksek Lisans programına kayıtlanacak adaylar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir),

Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir),

Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle 2 adet ),

4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,

Kayıt Dilekçesi (2 adet) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında doldurulacaktır.)

Taahütname 1(2 adet dolduracaktır.) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında doldurulacaktır.)

Taahhütname 2 (2 adet dolduracaktır.) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında doldurulacaktır.)

Erkek adaylar için onaylı “Askerlik Durum Belgesi” aslı

Erkek adaylar için askerlik tecil dilekçesi

- Askerlik Durum Belgesi’nde “……… aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ………. tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur…” ifadesi yer alır.

- Kayıt sırasında verilen Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez.

--Terhis olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir.

--Askerlikten muaf olanların Muaf belgelerini sunmaları gerekir.

-Askerlik işlemlerini Üniversitemizce takibini yaptırmak isteyenlerin kayıt esnasında aşağıdaki tecil dilekçesini doldurarak kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekir.

Yabancı Uyruklu Adaylardan Kayıt İçin İstenen Belgeler

* Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

* Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

*İkamet Tezkeresi (Türkiye’de önceden bulunuyor ise )

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye’deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı (2 adet) (Pasaportun aslı görülmek şartı ile)

*4 adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)