canlı destek

Yatay Geçiş

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar:

1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Öğrenci kontenjanlarının ilanı ve lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin 5 inci maddede belirtilen koşullara uygun olması gerekir.
2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için alması gerekli derslerin isimlerini ister.
3) Anabilim dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Dilekçe Örneği ve Gerekli Belgeler

Yatay Geçiş Başvurusu YL

Yatay Geçiş Başvurusu DOK


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ