Çerez Örnek
canlı destek

Tezli Yüksek Lisans

FORM

Word

Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (İngilizce)

İkinci Danışman Önerisi Formu

Danışman Değişikliği Formu

Tez Yazım Kılavuzu (word)

Tez Yazım Kılavuzu (Latex)

Yüksek Lisans Tezin Savunulabilir-Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Danışman Görüşü                                                            

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı(3 Jüri)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı(5 Jüri)

Yüksek Lisans Tezi Değerlendirilmesine Yönelik Kişisel Rapor

Yüksek Lisans Tezi Özet Bilgi Formu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ