EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

MİSYON

Bünyesindeki Anabilim Dallarında öğrenim gören Lisansüstü öğrencilerinin; bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek algılayabilen, mesleklerinde uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri akademik yaşam, uygulama ve diğer alanlarda kullanabilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Enstitü; Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek standarda sahip öğrenci sayısının artmasına yönelik dinamik bir lisansüstü program oluşturmak, temel ve uygulamalı araştırmalara önem vererek öncelikle disiplinler arası araştırma faaliyetlerini desteklemek, üniversite-sanayi ve diğer sektörler arasında koordinasyonu geliştirerek uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmaları teşvik etmek ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve doğabilecek engelleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri zamanında alarak, uygun ortam oluşturmakla kendini yükümlü kılar.

VİZYON

Lisansüstü eğitimde üniversitelere, sanayiye ve diğer kurumlara araştırmacı kimliği kazanmış akademisyen ve nitelikli profesyoneller yetiştiren bir kurum olarak benzerleri arasında tercih edilmede ilk sıralarda yer almak.