Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü Programlarda Sınavlar ve Değerlendirme

1) Sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk derecesine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılır.

2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final veya bütünleme notu kullanılarak hesaplanır. Dersin öğretim elemanı sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final veya bütünleme sınav notunun katkısının % 60-30 aralığında olması gerekir. Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara göre yapılır. Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir.

  harf notu

4) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

5) Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatlerinin en az % 70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise % 80’ine devam etmesi gerekir.

6) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü derslere de kayıtlanabilir.

7) Yüksek lisans mezunu olarak bir doktora programına kayıtlanan öğrenciler ders aşamasını en az iki, en fazla dört yarıyılda; lisans mezunu olarak kayıtlananlar ise ders aşamasını en az dört, en fazla altı yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencilerin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ