Çerez Örnek
canlı destek

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ (Yüksek Lisans/Doktora) ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİNDE TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR

GİDİŞ

(Gidiş için ilgili evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilmesi) Öğrenci, Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti “GİDİŞ FORMU”nu, formda belirtilen “Ek Belgeler” ile danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı Erasmus sorumlusu onayı ile Enstitü Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar.

   

DÖNÜŞ

Erasmus öğrencilerinin kendi ülkelerine dönmelerinden sonra yurt dışı çalışmalarına yönelik olarak hazırlanan “DÖNÜŞ RAPORU FORMU”, anabilim dalı üst yazısı ile en geç 1 ay içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

 

FORM

Word

PDF

Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti GİDİŞ FORMU

word

 pdf

Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti DÖNÜŞ FORMU

word

pdf

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ