Çerez Örnek
canlı destek

EÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDAN MEZUN OLACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Mezuniyet için gerekli olan belgeler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belgeler Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra mezuniyet onaylanmış olacaktır.

Mezuniyet İçin Gerekli Olan Belgeler

( Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olacak olan öğrencilerin 5., 7., 8., 13. ve 14. maddeleri yapmalarına gerek yoktur.)

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

2) 1 adet fotoğraf

3) Son öğretim yılı içinde alınmış olan öğrenci kimlik kartı, eğer kimlik kartı alınmamış ya da kayıp ise bu durumu belirten bir dilekçe Enstitüye teslim edilecektir

4) Etik Kurallara Uygunluk Beyanı

5) a) 1 adet basılmış tez ve elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) bir adet kopyası

b)  Tezin pdf formatının fenbiltez@gmail.com mail hesabına gönderilmesi. (Mail göndermeyen mezunların tezleri Ulusal Tez Merkezine yüklenemeyecektir.)

6) Öğrencilerin mezuniyet öncesi ilişik kesme işlemlerini kimlik.ege.edu.tr ekranından yapmaları gerekmektedir.

6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu hükümlerine göre tezin basılı halinde tüm imzaların olması gerekirken; kişisel veriler ve ıslak imzalar, TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, Email, Telefon, Adres, Fotoğraf (tez yazarının imzası dahil) CD içerisinde ve fenbiltez@gmail.com adresine atılan maildeki pdf dosyasında yer almamalıdır.

Ayrıca tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar verildiğinden; İmzalı Tez Onay sayfası CD içerisinde ve fenbiltez@gmail.com adresine yollanan pdf dosyasında olmamalıdır. Sadece basılı tezde yer almalıdır.

Tez teslim kilavuzu için tıklayınız.

(CD içerisinde tezin tamamının yer aldığı dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Girişi Formundaki referans numarası kullanılacaktır)

     Örnek:

        a) Tam Metin için referansno.pdf (Tam metin içinde özet, içindekiler, giriş vb. tezin tüm sayfaları olmalıdır)

      b) Ekler için referansno.rar (Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WINRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek CD'ye kaydedilmelidir) (CD zarf/kapaklarında öğrencinin Ad Soyad, Anabilim Dalı, Tez İsmi, Referans Numarası ve Danışman İsmi bilgileri olmalıdır)  

7) "Tez Veri Giriş Formu" (1 ADET) (Tez veri girişi formu https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ adresinden üyelik alınarak doldurulmalıdır) * Tez veri giriş formunda Bilim Dalını bulamayanlar o kısmı boş bırakmalı, ancak tüm öğrenciler için Anabilim dalı kısmı doldurulmalıdır. 

*Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri "Tez Veri Giriş Formu" doldurmayacaktır.

 

 Tezin erişime açılmasının engellenmesini isteyen öğrenciler; (Dilekçe için tıklayınız.) Tez erişime açılmasının engellenmesi için dilekçenin, mezuniyet evraklarının haricinde Anabilim Dalı üst yazısıyla Enstitümüze gelmesi gerekmektedir.

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge MADDE 6

(1) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Patent başvurusu var ise dilekçenin ekinde patent başvurusu yapğıldığına dair belgenin eklenmesi gerekmektedir.

(2) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.”

 

8) Tezi Proje Desteği Alan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge

Tezi Proje Desteği Almayan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge

 

9) Danışman Onay Sayfası

10) Devlet burslusu olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından alınacak olan burs borcu olup-olmadığına dair yazıyı

11) MEZUNİYET BİLGİ FORMU OLUŞTURMA VE İNDİRME İŞLEMİ (Burs alan /burs almayan tüm yabancı öğrenciler için) (açıklama için tıklayınız)

12) 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU MEZUNİYET FORMU (100/2000 Bursu alan öğrenciler için)

13) Yüksek Lisans/Doktora Tezi Özet Bilgi Formu (YENİ)

14) Jüri Teslim Dilekçesi (YENİ)

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ