Çerez Örnek
canlı destek

2244 - SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

Program kapsamında özel sektörde Ar-Ge personel sayısının artırılması için teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir.

Sanayi Doktora Programı ile;

  1. Doktora öğrencilerine burs,
  2. Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  3. Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği,

Sağlanır.

Yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip şirketler veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış şirketler ile iş birliği yaparak programa başvuru yapabilirler.

İşbirliği Modelleri:

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir;

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir. Bu projelerde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir.

Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir. Bu projelerde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 5 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir (Teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte sunacakları Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ise projenin faaliyet alanıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması yeterlidir).

Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak 48 ay sonunda, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir. Ancak eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, bursiyerler, bursiyerlikleri devam ederken tez aşamasında, tez danışmanının ve proje yöneticisinin izniyle tez konuları ile ilgili olarak yurt dışına araştırma amacıyla en fazla iki dönem gidebilirler. Bu kapsamdaki bursiyerlerden 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve program çağrı duyurusunda belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde ayrıca bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaksızın en fazla bir dönem araştırma amacıyla desteklenebilir. Bu program kapsamındaki bursiyerlerin ilgili dönemler boyunca Sanayi Doktora Programı kapsamındaki yurt içi burs ödemeleri durdurulur. Yurt dışında bulunulan süreler doktora eğitim suresine dahil edilir.

Detaylı bilgi için;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilecek burs desteğidir. Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli alt alanlardan, eğitim vermek istedikleri mevcut doktora programlarına ve bu programlardaki öğretim üyesi sayılarına, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarına, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarına ve doktora kabul şartlarına bağlı olarak bu programa başvurabilirler.

Detaylı bilgi için;

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ