EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

YÖNETMELİK VE İKİNCİL MEVZUAT PDF
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ VE ERİŞİME AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
pdf
EÜ 100-2000 DOKTORA BURSLARI UYGULAMA ESASLARI pdf
EÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (15.12.2017)
pdf
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Uygulama Esasları(22.01.2018)
pdf
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ .
pdf
Lisansüstü Eğitime İlişkin 21.01.2015 tarihli YÖK İlkeleri
pdf
EÜ Değişim Programları Yönergesi
pdf
EÜ Özel Öğrenci Yönergesi
pdf
EÜ Ekders Yönergesi pdf
EÜ Diploma Yönergesi
pdf
EÜ Yaz Okulu Yönergesi
pdf
E.Ü. Engelli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Yönergesi
pdf
E.Ü. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Yönerge
pdf
E.Ü. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliği
pdf
Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslar
pdf
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
pdf
EÜ Ödül Yönergesi
pdf
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
pdf
KANUNLAR  
Yükseköğretim Kanunu
tıklayınız
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
tıklayınız
Devlet Memurları Kanunu
tıklayınız
Kamu İhale Kanunu
tıklayınız
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
tıklayınız