canlı destek

YÖNETMELİK VE İKİNCİL MEVZUAT  PDF
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ VE ERİŞİME AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
 pdf
EÜ 100-2000 DOKTORA BURSLARI UYGULAMA ESASLARI (EÜ Senatosu 05.04.2022 tarihli toplantısında güncellendi)  
EÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (15.12.2017)
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Uygulama Esasları(22.01.2018)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ .
Lisansüstü Eğitime İlişkin 21.01.2015 tarihli YÖK İlkeleri
EÜ Değişim Programları Yönergesi
EÜ Özel Öğrenci Yönergesi
EÜ Ekders Yönergesi    
EÜ Diploma Yönergesi
EÜ Yaz Okulu Yönergesi
E.Ü. Engelli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Yönergesi
E.Ü. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Yönerge
E.Ü. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
EÜ Ödül Yönergesi
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
KANUNLAR  
Yükseköğretim Kanunu
tıklayınız
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
tıklayınız
Devlet Memurları Kanunu
tıklayınız
Kamu İhale Kanunu
tıklayınız
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
tıklayınız

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ