Çerez Örnek

İlk Kayıt

Kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar yerine, yedek listedeki adaylar belirlenen tarihte sıra ile kayıt yaptırırlar.

Kayıt Yenileme

Enstitü öğrencisi her eğitim dönemi başında kayıt yenileme işlemini akademik takvimde açıklanan süreler içinde gerçekleştirmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ara sınav dönemine kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ