Çerez Örnek
canlı destek

Tezli Yüksek Lisans Programları

                                     

 

 

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyoloji

Biyokimya

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları ve Teknolojileri

Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Zootekni

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendislği

Makina Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Biyomühendislik

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri Temel Bilimler

Su Ürünleri Yetiştiricilik

Biyoteknoloji

Çevre Bilimleri

Güneş Enerjisi

Nükleer Bilimler

Uluslararası Bilgisayar

Tabiat Tarihi

Mekatronik Mühendisliği

Biyomedikal Teknolojiler

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi

İş Güvenliği

Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri

 

 

 

 
 

 


  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ