Çerez Örnek
canlı destek

EÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü seminerler "Lisansüstü Seminer Günleri" adı altında anabilim dalı başkanlıklarının kendi koşulları dikkate alınarak öğretim yılı veya yarıyıl bazında oluşturulan belirli bir program dahilinde yürütülmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunun bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda aldığı 22.08.2008 gün ve 38/3 sayılı karar, 07.10.2008 gün ve 6467 sayılı yazımız ile tüm anabilim dalı başkanlıklarına tebliğ edildiği üzere; Anabilim dallarımızın her öğretim yarılı Lisansüstü seminer Programlarını, güz ve bahar dönemleri için, en geç Ekim ayı ve Mart ayı sonlarına kadar Enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir. Teklif edilen seminer programda isimleri ve seminer konuları yer almayan öğrencilerimizin mağdur olmamaları amacıyla anabilim dalı başkanlıklarımızın konuya azami duyarlılık göstermeleri önemlidir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ