Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü tezlerin EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludur.

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 11.12.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 11.12.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Şubat 2019 tarihi itibariyle savunma sınavına girecek olan öğrencilerin tezlerini aşağıda yer alan Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

Tez Yazım Latex Klavuzu  (YENİ)

Tez yazım latex formatı  (YENİ)

Tez Yazım Klavuzu word

 

İç kapak örnekleri ( Türkçe )

İç kapak örnekleri ( İngilizce )

Dış kapak örnekleri ( Türkçe )

Dış kapak örnekleri ( İngilizce)

Tez Hazırlama Aşamasında Dikkat Edilecek ve Yararlanılabilecek Diğer Uygulamalar

6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu hükümlerine göre tezin basılı halinde tüm imzaların olması gerekirken; kişisel veriler ve ıslak imzalar, TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, Email, Telefon, Adres, Fotoğraf (tez yazarının imzası dahil) CD içerisinde ve fenbiltez@gmail.com adresine atılan maildeki pdf dosyasında yer almamalıdır.

Ayrıca tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu "Tez Onay Sayfası" olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar verildiğinden; Tez Onay sayfası CD içerisinde ve fenbiltez@gmail.com adresine yollanan pdf dosyasında olmamalıdır. Sadece basılı tezde yer almalıdır.

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma ve Esasları’na dair Yönetmelik ve E.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönerge hükümlerine göre Enstitü’de deney ve çiftlik hayvanları ile ilgili gerçekleştirilecek lisansüstü tez projesi önerilerinde Yerel Etik Kurul onayı ile tez danışmanı öğretim üyesi veya öğrenciden Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası aranır.

Uluslararası Birim Sistemi-SI Units"

"YÖK Tez Dokümantasyon Merkezi"

"Ege Üniversitesi Tez Arşivi"

 

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Kütüphane iThenticate Programı bağlantısı

Ege Üniversitesi Akademik Yükseltmelerle ilgili kriterler

Ege Üniversitesi Akademik Yükseltmelerle ilgili kriterlerin, Senatomuzun 16.03.2010 günlü oturumunda görüşülmesi sırasında yapılan bir teklif üzerine; Lisansüstü tezlerle ilgili olarak hazırlanan makalelerde "Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik" tez öğrencisinin 1. isim olarak yer alması ve danışman/danışmanların daha sonra yazılmasına karar verilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ