Çerez Örnek

hakkımızda

E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Ege Üniversitesinde Fen ve Teknik bilimlere dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Fen Bilimleri Enstitüsü; Fen, Ziraat, Mühendislik, Su Ürünleri ve Çok disiplinli alanlarda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında lisansüstü faaliyetlerini sürdürmekte, çeşitli üniversiteler ile ortak doktora programları yürütmekte, sanayiye yönelik eleman yetiştiren Sanayi Doktora Programları yürütmektedir.

  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ