EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yeni Tez Yazım Kılavuzu

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 11.12.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Şubat 2019 tarihi itibariyle savunma sınavına girecek olan öğrencilerin tezlerini Yeni Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.

Yeni tez Yazım Kılavuzu

Dış kapak örnekleri ( Türkçe )

İç kapak örnekleri ( Türkçe )

Dış kapak örnekleri ( İngilizce )

İç kapak örnekleri ( İngilizce )