Çerez Örnek
canlı destek

Türkçe Yeterlik (Muafiyet) Sınavı Duyurusu

Türkçe Yeterlik (Muafiyet) Sınavı Duyurusu

 

 

TDAE-Türkçe   Öğretim   Birimin   tarafından   düzenlenen,   başarılı   olan   adayların C1 düzeyine denk yeterlik belgesi sahibi olacağı Türkçe Yeterlik (muafiyet) sınavının tarihi, saati ve  yeri aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınav tarihi ve saati: 21 Aralık 2022 Çarşamba, saat 10:00

 

Sınav yeri: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü derslikleri

 

Sınav  başvurusu  için adayların pasaportlarını ve  aşağıda belirtilen hesap numarasına 700 TL (Ege Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuran adaylar için 600 TL)  sınav ücreti yatırıldığını gösteren banka dekontunu, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü sekreterliğine (ilgili kişiler: Gözde Han veya Seda Acıoğlu) iletmelidirler.

 

Çevirimiçi  (online)  başvuru  için  tobir@mail.ege.edu.tr  adresine  adayların  kişisel bilgilerini  içeren pasaport  sayfalarının  görüntüsünü  ve  banka  dekontunu  göndermelidirler. (Çevirimiçi/online  süreç sadece başvuru içindir. Sınavlar dersliklerde, yüz yüze yapılmaktadır.)

 

Yüz yüze başvurularda başvuru esnasında, çevirimiçi (online) başvurularda sınavdan önce adayların Sınav Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru yapanların belge teyidi bu esnada  yapılacağından adayların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları ve sınavdan en geç yarım saat önce (saat 09:30’da) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü sekreterliğinde bulunmaları gerekmektedir.

 

Adayların sınava girebilmesi için en geç 19 Aralık 2022 tarihine kadar ücret yatırıp Enstitüye iletmesi veya yukarıda belirtilen bilgileri mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

 

Hesap Bilgileri

 

Hesap Adı: Ege Üniversitesi Rektörlüğü DSS

 

IBAN: TR63 0001 0014 4607 2168 9350 56

 

About Turkish Proficiency Exam for Foreign Students

 

ITWS - Turkish Learning Unit organizes Turkish Proficiency Exam. Successful candidates will have Turkish proficiency certificate at C1 level. Exam date, time and location are given below.

 

Exam date and time: 19 December 2022 Wednesday, 10.00 A.M.

Exam place: Ege University Institute of Turkish World Studies

 

For the exam application, candidates should show their passports and give bank receipts showing that 700 TL (600 TL for applicants to Aegean University graduate programs) has been paid to the account number stated below, to the Institute of Turkish World Studies secretariat (relevant persons: Gözde Han or Seda Acıoğlu).

 

For online application, candidates should send the image of their passport page and bank receipt containing their personal information to tobir@mail.ege.edu.tr (The online process is only for application. Exams are held in classrooms, face-to-face.)

 

Candidates are required to fill in the Exam Application Form during the application for face-to-face applications and before the exam for online applications. Since the document confirmation of online applicants will be made at this time, candidates must have their passports with them and be at the secretariat of the Turkish World Studies Institute at least half an hour before the exam (at 09:30).

 

In order to take the exam, the candidates must pay the fee and send it to the Graduate School until 19 December 2022 at the latest or send the above-mentioned information via e-mail.

 

Bank Account Information:

Account Name: Ege Üniversitesi Rektörlüğü DSS

IBAN: TR63 0001 0014 4607 2168 9350 56

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ