canlı destek

Online Doktora Yeterlilik Sınavı Hakkında

 

Mücbir sebep dolayısıyla Doktora öğrencilerinin Yeterlilik Sınavları sanal ortamda toplanılarak yapılabilecektir. Doktora Yeterlilik Sınavı’nın gerçekleştirilmesi için online iletişim platformlarından biri (Teams, Zoom, Webex, Skype vb.) kullanılabilir. Bu platformların seçimindeki en temel ölçüt sınavın kayıt altına alınmasına fırsat verebilen bir platform olmasıdır. Danışman Anabilim Dalı aracılığı ile sınavdan önce denetlenebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması için sınav linkini E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir ve Fen Bilimleri Enstitüsünün görevlendireceği bir personelin de gözlemci olarak sınava katılımı sağlanır.  Sınav online platform üzerinden gerçekleştikten ve kayıt edilen dosya dijital bir araç ile saklandıktan sonra yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.(Sınavın uygulanması sırasında kayıt unutulmamalı ve sınav sonunda değerlendirme için öğrencinin sanal sınav ortamından çıkarılarak jüri üyelerinin serbest değerlendirmelerinin alınmasından sonra öğrencinin tekrar ortama alınmasıyla sonucun kendisine bildirilmesi gerekmektedir.)

  1. Her bir jüri üyesi sınavın ardından “Doktora Yeterlilik Sınavı Kişisel Tutanak(Online)” isimli dokümanı doldurur ve sınavın usulüne uygun yapıldığını kabul ve beyan ettiğini de bildirerek kurumsal e-mail hesabı aracılığıyla Danışman Öğretim Üyesi’ ne gönderir.
  2. Danışman “Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Tutanağı (Online)” isimli dokümanı doldurur ve bu dokümana Yazılı Sınava ilişkin belgeleri ve jüri üyelerinden gelen “Doktora Yeterlilik Sınavı Kişisel Tutanak(Online)”  belgelerini ekler. Sınavın sorunsuz bir biçimde yapıldığını beyan eden bir yazı ile bahsi geçen belgeyi EDYS üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığına gönderir.
  3. Danışman sanal ortamda yapılan Doktora Yeterlilik Sınavına ilişkin video kaydının bir kopyasını veya dijital materyali kendisinde saklamak koşulu ile Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik olarak veya dijital materyali elden teslim eder (Sınavın video kaydını bir bulut hesaba yükleyip linkinin üst yazı ile gönderilmesi daha uygun olacaktır).
  4. Anabilim Dalı Başkanı ilgili dokümanları ve video kaydını “Doktora Yeterlilik Komitesine” elektronik olarak iletir. Komite üyeleri; dokümanları ve kaydı inceledikten sonra, “Doktora Yeterlilik Komitesi Tutanağı (Online)” isimli dokümanı doldurur ve diğer dokümanlar ile beraber Anabilim Dalı Başkanlığına EDYS üzerinden iletir.
  5. Anabilim Dalı Başkanlığı video kaydı denetlenen ve uygun bir biçimde gerçekleştirildiği tespit edilen Yeterlilik Sınavına ilişkin, Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından gönderilen belgeleri ekinde bulunduran ve Yeterlilik Sınavının usulüne uygun bir biçimde yapıldığına vurgu yapan üst yazısını Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne gönderir.
  6. İlgili Yeterlilik Sınavına ilişkin dijital kaydın 2 yıl boyunca saklanması Danışman Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığının sorumluluğundadır.

DoktoraYeterlilikSinaviKisiselTutanak(Online)

DoktoraYeterlilikSinaviJuriTutanagi(Online)

DoktoraYeterlikKomitesiTutanagi(Online)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ