Çerez Örnek
canlı destek

2023-2024 yılı Güz dönemi YATAY GEÇİŞ başvuruları

2023-2024 öğretim yılı güz yarıyılı Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş başvuruları 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Sadece 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihinde gelen mailler işleme alınacaktır.

Başvuru için gerekli dilekçe ve belgelerin başvuru tarihleri süresince egefbeyg@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvurusu için Dilekçe

Doktora Yatay Geçiş Başvurusu için Dilekçe

TC Uyruklu Adayların Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

Yabancı Uyruklu Adayların Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler

NOT: Başvuru için gerekli belgelerin resmi onaylı suretleri ya da e-devletten alınan belgeler geçerlidir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar:

(1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarına uygun olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini talep eder.

(5) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ