canlı destek

FORM Word
Akademik Kadro Başvuru Formu                                                                                                             
word
35.Madde Arş.Görevlileri İçin Faaliyet Raporu
word
Geçici Görevlendirme Formu
word
Yıllık İzin Formu
word
Görevlendirme Dönüşü Faaliyet Raporu
word
İlişik Kesme Formu
word
Hizmet birleştirme formu
word
ÖYP ihtiyaç formu
word
ÖYP fiyat araştırma tutanağı
word
Yolluk için Mutemet dilekçe formu
word
Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
word
Araştırma Görevlisi olduğunu gösterir form
word
Personel Kimlik Kartı Başvuru Formu word

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ