EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

*  Başvuru Tarihleri: 02.09.2019-06.09.2019

Başvuru İçin gerekli Belgeler :

1. Dilekçe

2. Mezuniyet Belgesi ya da Mezun değilse Öğrenci Belgesi

3. Transkript (Yüksek Lisans mezunları hem lisans hem yüksek lisans transkripti ile başvurmalıdır.)

4. TC Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport fotokopisi

Gerekli başvuru belgeleri ile birlikte Başvuru tarihlerinde (02.09.2019-06.09.2019) Enstitümüze başvuru yapılmalıdır.                                        

* Sonuçlar:  20.09.2019 tarihinde www.fenbilimleri.ege.edu.tr güncel duyurularda ilan edilecektir.

*  Özel  Öğrenciler Sonuçları olumlu olan derslerden almak istedikleri derslere( en az 1 normal öğrenci derse kayıtlı olduğu takdirde) eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi tarihi olan  23.09.2019‘ da başlayacaktır. ( Derslere kesin kayıttan önce başlanıyor.)

Kesin kayıtları (07.10.2019-11.10.2019) tarihleri arasında devam ettikleri derslerin öğrenim ücretlerini yatırıp dekontla birlikte önce enstitüye gelip alacakları enstitü yönetim kurulu kararları ile birlikte aşağıdaki kesin kayıt için gerekli belgelerle şahsen rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığına kesin kayıt için başvurmaları gerekmektedir.

*  Enstitümüze ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelip dekont teslim etmeyen ve Kesin Kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır.                                                                                                                                                                                                 

*  Kesin Kayıt Haftası:  

            07.10.2019-11.10.2019

*  Öğrenim Ücreti yatırılacak hesap numarası:

               Halkbank İzmir/Bornova Şubesi İban: TR270001200971400044000004

*    Kesin kayıt için gerekli belgeler:

1 adet dekont.

1 adet nüfus fotokopisi

2 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf

Enstitüden alınacak yönetim kurulu kararı

 

   Öğrenim Ücretleri :

TC uyruklular için

Türkçe ders kredi başı 200 TL yabancı dilde verilen ders için kredi başı  300TL    

Yabancı Uyruklular için

Türkçe ders kredi başı 600 TL, yabancı dilde verilen ders için kredi başı  900 TL            

Özel öğrencilik statüsüne ilişkin esaslar:
1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başvurdukları anabilim dalının lisansüstü programına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.
2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidir.
3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğü tarafından durumlarını belirten bir belge verilebilir.
5) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan bir öğrenci, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandığında; özel öğrenci olarak aldığı ders(ler)i, anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı lisansüstü programın asgari kredisinin % 50’sini geçmemek koşuluyla ders kredisinden saydırabilir.
6) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, o derse kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.
Bilgi: Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler Enstitü Müdürlüğü'nden alacakları resmi belge ile Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı Yayın Hizmetlerinden yararlanabilirler.
Not: Özel Öğrencilik Başvuruları kabul edilenler, Enstitü Yönetim Kululunca belirlenecek ücreti ödedikten sonra kaydedileceklerdir.