canlı destek

Derece Programları

Anabilim Dalı Program Adı
Yüksek
Lisans
Doktora
   
Tezli
Tezsiz
 
Fen Bilimleri Alanı        
Astronomi ve Uzay Bilimleri Genel Astronomi
arti-15
 
arti-15
  Astrofizik
arti-15
 
arti-15
Biyoloji Botanik
arti-15
 
arti-15
  Genel Biyoloji
arti-15
 
arti-15
  Hirobiyoloji
arti-15
 
arti-15
  Moleküler Biyoloji
arti-15
 
arti-15
  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
arti-15
 
arti-15
  Zooloji
arti-15
 
arti-15
Biyokimya Biyokimya
arti-15
 
arti-15
Fizik Atom ve Moleküler Fiziği
arti-15
 
arti-15
  Genel Fizik
arti-15
 
arti-15
  Katıhal Fiziği
arti-15
 
arti-15
  Matematiksel Fizik
arti-15
 
arti-15
  Nükleer Fizik
arti-15
 
arti-15
İstatistik İstatistik
arti-15
 
arti-15
Kimya (%30 İngilizce) Analitik Kimya
arti-15
 
arti-15
  Anorganik Kimya
arti-15
 
arti-15
  Fizikokimya
arti-15
 
arti-15
  Organik Kimya
arti-15
 
arti-15
Matematik Matematik
arti-15
 
arti-15
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
arti-15
 
arti-15
  Bilgisayar Bilimleri
arti-15
 
arti-15
  Cebir ve Sayılar Teorisi
arti-15
 
arti-15
  Geometri
arti-15
 
arti-15
  Matematik Temelleri ve Matematik Lojik
arti-15
 
arti-15
  Topoloji
arti-15
 
arti-15
  Uygulamalı Matematik
arti-15
 
arti-15
Ziraat Bilimleri Alanı        
Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri
arti-15
 
arti-15
  Bahçe Bitkileri Çift Diploma (EÜ-Cartegena Üni.) (%100 İngilizce)
arti-15
   
Bitki Koruma Entomoloji
arti-15
 
arti-15
  Fitopatoloji
arti-15
 
arti-15
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı
arti-15
 
arti-15
Süt Teknolojisi Süt Teknolojisi
arti-15
 
arti-15
Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım
arti-15
 
arti-15
  Tarım İşletmeciliği
arti-15
 
arti-15
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama
arti-15
 
arti-15
Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri
arti-15
 
arti-15
  Agronomi
arti-15
 
arti-15
  Bitki Islahı ve Genetiği
arti-15
 
arti-15
  Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
arti-15
 
arti-15
Zootekni Biyometri ve Genetik
arti-15
 
arti-15
  Hayvan Yetiştirme
arti-15
 
arti-15
  Yemler ve Hayvan Besleme
arti-15
 
arti-15
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Toprak Bilimi
arti-15
 
arti-15
  Bitki Besleme
arti-15
 
arti-15
Mühendislik Bilimleri Alanı        
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
  Bilgisayar Mühendisliği II. Öğretim  
arti-15
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik
arti-15
 
arti-15
  Elektrik
arti-15
 
arti-15
Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
   
 
 
 
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
  Geoteknik
arti-15
 
arti-15
  Hidrolik
arti-15
 
arti-15
  Ulaştırma
arti-15
 
arti-15
  Yapı
arti-15
 
arti-15
  Yapı Malzemesi
arti-15
 
arti-15
  Yapı İşletmesi
arti-15
 
arti-15
Kimya Mühendislği (%100 İngilizce) Kimya Mühendislği
arti-15
 
arti-15
Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
  Makina Mühendisliği (II. öğretim)  
arti-15
 
Tekstil Mühendisliği Tekstil Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
  Tekstil ve Deri Sanayi  
 
arti-15
  Tekstil Mühendisliği II. Öğretim  
arti-15
 
  Tekstil Mühendisliği İngilizce
arti-15
   
Deri Mühendisliği Deri Mühendisliği
arti-15
 
arti-15
Biyomühendislik Biyomühendislik
arti-15
 
arti-15
Su Ürünleri Alanı        
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi
arti-15
 
arti-15
  İşleme Teknolojisi
arti-15
 
arti-15
Su Ürünleri Temel Bilimler Su Ürünleri Temel Bilimler
arti-15
 
arti-15
Su Ürünleri Yetiştiricilik Su Ürünleri Yetiştiricilik
arti-15
 
arti-15
Disiplinler Arası Anabilim Dalı Alanı        
Biyoteknoloji Biyoteknoloji
arti-15
 
arti-15
 

Grenoble Üniversitesi (Fransa) Kimya ve Yaşam Bilimleri Doktora Okulu

arasında çift diplomalı Ortak Doktora Programı(%100 İngilizce)

   
arti-15
Çevre Bilimleri Çevre Bilimleri
arti-15
arti-15
arti-15
Güneş Enerjisi Enerji
arti-15
 
arti-15
  Enerji Teknolojisi
arti-15
 
arti-15
Nükleer Bilimler Nükleer Bilimler
arti-15
 
arti-15
  Nükleer Teknoloji
arti-15
 
arti-15
  Nükleer Uygulamalar
arti-15
 
arti-15
  Radyasyon Güvenliği ve Korunma     arti-15    
Uluslararası Bilgisayar Bilgi Teknolojileri
arti-15
arti-15
arti-15
  Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği (II. Öğretim)  
arti-15
 
Tabiat Tarihi Tabiat Tarihi
arti-15
   
Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
arti-15
   
Biyomedikal Teknolojiler Biyomedikal Teknolojiler
arti-15
   
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
arti-15
   
  İleri Malzemeler ve Teknolojileri          arti-15
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Çeşit Geliştirme
arti-15
   
  Üretim ve Teknoloji
arti-15
   
  Plant Breeding  ( İngilizce)     arti-15    
  Plant Breeding Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Prog.     arti-15    
İş Güvenliği İş Güvenliği
arti-15
   
  İş Güvenliği II. öğretim  
arti-15
 
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri
arti-15
   
  Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri II. öğretim  
arti-15
 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
arti-15
   
  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi II. öğretim  
arti-15
 
Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri
Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans
    arti-15    

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ