EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kayıt Dondurma ile İlgili Açıklama

Sevgili Öğrencilerimiz,

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime geçilmiş olup bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmaması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” karar verilmiştir.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz üniversiteye gelmeksizin başvurularını kimlik.ege.edu.tr sayfası üzerinden “Kayıt Dondurma İşlemleri” mönülünden online olarak iletebilirler. Tez aşamasında olan öğrencilerin talepleri danışmanlarına EDYS üzerinden Enstitümüzce iletilecek olup, gelen görüş ile birlikte, tez aşamasında olmayan öğrencilerin talepleri ise görüş alınmaksızın Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Öğrencilerimiz sürecin tamamlanmasının ardından Öğrenci Bilgi Sisteminden kayıt dondurma taleplerine ilişkin durumlarını görüntüleyebileceklerdir.