EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

100/2000 YÖk Doktora Bursu Başvuruları (19-20bahar dönemi)

 

 

          100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2019/2020 BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU  KONTENJAN VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

 • Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında yukarıda listelenen alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine 5 yıl boyunca yılda 12 ay  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen miktarda burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora tez aşamasına geçmemiş öğrencilerimiz de faydalanabilecektir.

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.

Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının,

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/100_2000_Doktora_bursu_Usul_ve_Esaslar_2019.pdf sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar”da ve Enstitümüzün http://fenbilimleri.ege.edu.tr/files/fenbilimleri/icerik/usul%20ve%20esaslar.pdf sayfasında yer alan “Ege Üniversitesi 100/2000 Yök Doktora Burslarına İlişkin Uygulama Esasları”ında  yer almaktadır.

Açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurduktan sonra 17.02.2020- 19.02.2020 tarihleri arasında gerekli belgeleri başvuru yapılacak Anabilim Dalının bulunduğu  Enstitülerin (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ilgili birimine teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru evraklarını 19.02.2020 saat: 17:00’ ye kadar ilgili Enstitü (Fen Bilimleri /Sağlık Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü) birimine teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Aday öğrenciler, en çok 2 alt alan tercihi yapabilirler.

 

SINAV VE/VEYA MÜLAKAT TARİHLERİ 

20-21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların saat ve yer bilgileri daha sonra enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

 

KAZANAN ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ 

Kazanan öğrencilerin ilanı 26.02.2020  tarihinde ilgili Enstitü (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) web sayfasında ilan edilecektir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi yukarıdaki linkte bulunan usul ve esaslarda verilmektedir.

Kesin Kayıt Tarihleri:

Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar:    27 Şubat 2020

Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar:    28 Şubat 2020

Kayıtlar Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Sağlık Bilimleri, Fen veya Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında yüksek lisans (Bütünleşik doktora için lisans) derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

g) Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formu 
 2. ALES Sonuç Belgesi:
 • Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 60 puan (Son 5 yıl içinde),

Bütünleşik Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 80 puan (Son 5 yıl içinde) alınması koşulu aranır. (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları bulunmaktadır.)

 1. İngilizce Yeterlik Belgesi;
 • Türkçe Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan (Son 5 yıl içinde),
 • Tamamen İngilizce Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 70 puan (Son 5 yıl içinde) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puanlar muadili bir puan  (ilgili sınavın geçerlik süresi içinde) alınmış olmalı.
 1. Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları )

Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Lisans (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları bulunmaktadır.)

 

 1. Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans Transkripti (Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya es değeri bir not olması gerekir.) (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları bulunmaktadır.)

 

 1. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenci belgesi ve doktora Transkripti
 2. Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
 3. Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi
 4. İlgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açıklayan bir yazı
 5. Bir adet vesikalık fotoğraf
 6. SGK’dan ya da e-devlet üzerinden alınacak hizmet döküm belgesi (Yeni tarihli olmalıdır)
 7. Çalışıp çalışmadığını bildiren dilekçe.
 8. Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olmalıdır)

 

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yüksek Lisans dereceli doktora programlarına başvuran adaylarda; ALES puanının

%50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i , bilim sınavının %25'i (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Lisans dereceli doktora programlarına başvuran adaylarda; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i , bilim sınavının %25'i (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar aldıkları puanlara göre en yüksekten başlayarak sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilirler.