EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Tarihinde Değişiklik

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 23 Mayıs 2019 Perşembe günü 17:30 - 19:45 saatleri
arasında Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Detaylar linkte mevcuttur.