Çerez Örnek
canlı destek

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları

 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

BAŞVURU KONTENJAN, BAŞVURU ve ADAY DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

 

Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 5 Haziran 2023 – 23 Haziran 2023  tarihleri arasında yapılacaktır.

 

   BAŞVURU ADRESİ https://adayogrenci.ege.edu.tr/register

 

 (Başvuru Sayfası 5 Haziran 2023 tarihinde saat 09:00'dan itibaren açılacak, 23 Haziran 2023  tarihi saat 17:00’ da kapanacaktır.)

Not: Ales, Yabancı Dil ,mezuniyet belgelerinin "bilgilerimi getir" dendiğinde sistemden gelse bile  belgelerini (ALES, Yabancı Dil, Transkript, Mezuniyet) belge olarak önce dosya seç ve sonra dosya yükleme butonu ile yüklenmesi gerekmektedir. En alttaki belge yükleme alanına da diğer belgelerde üst tarafta yüklenmiş olduğundan sadece özgeçmiş yüklenecektir.

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

Başvurular                                         : 5 Haziran 2023 – 23 Haziran 2023 

 

 

İngilizce Sınavı                               : 31 Mayıs 2023 saat 18:00

Yabancı Dil (muafiyet) sınavına ilişkin duyuru ilgili birimin web sayfasında ayrıca Enstitümüz web sayfasında yayınlanmıştır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Muafiyet Sınavı: 05 Haziran 2023  saat: 10:00

Türkçe (muafiyet) sınavına ilişkin bilgi için E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile iletişime geçiniz.

 

 

Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

                                

Tek Disiplinli Doktora                                : 5 Temmuz 2023 Saat 09:00

Tek Disiplinli Yüksek Lisans                      : 6 Temmuz 2023 Saat 09:00

Çok Disiplinli Yüksek Lisans ve Doktora  : 7 Temmuz 2023 Saat 09:00

 

Mülakat yerleri ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

 

 

Sonuçların İlanı                     : 12 Temmuz 2023 tarihine kadar mülakat sonuçları Enstitüye gelen adayların kazandı/kazanamadı bilgisi başvuru adresi olan                 (https://adayogrenci.ege.edu.tr/login) ekranından görüntülenebilecektir.

 

 

Kayıt                                                :17.07.2023 – 19.07.2023

 1. Yedek Kayıt                               :24.07.2023
 2. Yedek Kayıt                               :26.07.2023

 

 

BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

   2023-2024 YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJAN TABLOSU

 

   TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   BAŞVURU ANLATIMI

 

Başvuru sırasında sorunla karşılaşan adaylar fenbilduyuru@gmail.com adresinden iletişime geçebilirler.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından düzenlenen, başarılı olan adayların C1 düzeyine denk yeterlik belgesi sahibi olacağı Türkçe Yeterlik (muafiyet) sınavına ilişkin duyuru ilgili birimin web sayfasında ayrıca Enstitümüz web sayfasında yayınlanmıştır.

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Başvuru sistemi 5 Haziran 2023 tarihinde saat 09:00'da açılacak, 23 Haziran 2023  tarihi saat 17:00’ da kapanacaktır. Sistem 17:00’ da kapanacağından başvurunuzun yarım kalmaması adına onaya gönderme işleminin 17 :00’dan önce yapılması gerekmektedir.
 3. Yüksek Lisans programlarına başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır. Doktora programlarına başvuru aşamasında diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.
 4. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;

a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.

b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.

c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.

d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

 1.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 2. YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. IELTS sınavı lisansüstü başvurularında geçersizdir.
 3. Yüz yüze yapılan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 05.08.2021 tarihli Senato kararı gereği;2021 yılında online yapılan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuçları yalnızca 2021 yılı içinde yapılan yüksek lisans başvuruları için kullanılabilmektedir.
 • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 1. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.
 2. Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar; Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından yapılan Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
 3. Yurt dışındaki kurumlardan mezun olan adayların, Yurt dışında öğrenim gördüğü kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurumundan alınan tanınma belgesini, başvuru esnasında çevrimiçi başvuru sistemine yüklenmesi gerekir. Tanınma belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına görüş sorulacaktır.
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.
 3. Programlara özgü özel koşullar kontenjan tablosunda belirtilmiştir.
 4. Başvuru için; http://adayogrenci.ege.edu.tr adresinden sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra hangi belgelerin yükleneceği, hangi bilgilerin e-devlet ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sistemleri üzerinden çekileceği, ilgili sistem tarafından adım adım yönlendirilecektir.
 5. Başvurusu esnasında karşılaşılabilecek teknik aksaklıklar ve sorunlarla ilgili olarak “Başvuru Anlatım Kılavuzu”na bakılması gerekmektedir.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

Ayrıntılı bilgi için:

İnternet adresi: https://fenbilimleri.ege.edu.tr/

e-posta: fenbilduyuru@gmail.com


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ