canlı destek

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İKİNCİ (GEÇ) BAŞVURU İŞLEMLERİ


 Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 5 Eylül 2022 – 19 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

   BAŞVURU ADRESİ https://adayogrenci.ege.edu.tr/register

 (Başvuru Sayfası 5 Eylül 2022 tarihinde saat 08:00'den itibaren açılacak, 19 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’ da kapanacaktır.)

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Başvurular                                        : 5 Eylül 2022 – 19 Eylül 2022

TR Sınavı                                        :  25 Ağustos 2022

(https://tdae.ege.edu.tr/a-67894/turkce_yeterlik_(muafiyet)_sinavi_(25_agustos_2022)_duyurusu.html )

İngilizce Sınavı                                : 24 Ağustos 2022 

 

Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

                                

Çok Disiplinli Yüksek Lisans         :21 Eylül 2022 Saat 09:00

Tek Disiplinli Yüksek Lisans          :22 Eylül 2022 Saat 09:00

Tek Disiplinli Doktora                   :23 Eylül 2022 Saat 09:00

Çok Disiplinli Doktora                  :26 Eylül 2022 Saat 09:00

 

 Sonuçların İlanı                           : 29 Eylül 2022

 

Kayıt                                                :03-04 Ekim2022

 Yedek Kayıt                                       :06-07 Ekim 2022

 

 

BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

   2022-2023 YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJAN TABLOSU

 

   TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   BAŞVURU ANLATIMI

 

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından düzenlenen, başarılı olan adayların C1 düzeyine denk yeterlik belgesi sahibi olacağı Türkçe Yeterlik (muafiyet) sınavı 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır.

(https://tdae.ege.edu.tr/a-67894/turkce_yeterlik_(muafiyet)_sinavi_(25_agustos_2022)_duyurusu.html )

 

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Başvuru sistemi 5 Eylül 2022 tarihinde saat 08:00'de açılacak, 19 Eylül 2022 tarihi saat 17:00’ da kapanacaktır. Sistem 17:00’ da kapanacağından başvurunuzun yarım kalmaması adına onaya gönderme işleminin 17 :00’dan önce yapılması gerekmektedir.
 3. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
 4. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;

a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.

b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.

c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.

d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

 1.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 2. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 3. Yüz yüze yapılan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 05.08.2021 tarihli Senato kararı gereği;2021 yılında online yapılan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuçları yalnızca 2021 yılı içinde yapılan yüksek lisans başvuruları için kullanılabilmektedir.
 • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 1. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.
 2. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından yapılan Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ