Çerez Örnek
canlı destek

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları


 Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 27 Haziran 2022 – 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

   BAŞVURU ADRESİ https://adayogrenci.ege.edu.tr/register

 (Başvuru Sayfası 27 Haziran 2022 tarihinde saat 08:00'den itibaren açılacak, 08 Temmuz 2022 tarihi öğlen saat 13:00’ da kapanacaktır.)

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Başvurular                                        : 27 Haziran 2022 – 8 Temmuz 2022

TR Sınavı                                          : 21 Haziran  2022

İngilizce Sınavı                                : 22 Haziran 2022

 

Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

                                

Doktora                                           :21 Temmuz 2022 Saat 09:00'da 

Tek Disiplinli Yüksek Lisans          :22 Temmuz 2022 Saat 09:00'da 

Çok Disiplinli Yüksek Lisans         :25 Temmuz 2022 Saat 09:00'da 

 

Sonuçların İlanı                     : 29 Temmuz 2022

 

Kayıt                                                :01-02-03 Ağustos 2022

1.Yedek Kayıt                                  :08-09 Ağustos 2022

2.Yedek Kayıt                                  :11 Ağustos 2022

 

BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

   2022-2023 YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJAN TABLOSU

 

   TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   BAŞVURU ANLATIMI

 

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından düzenlenen, başarılı olan adayların C1 düzeyine denk yeterlik belgesi sahibi olacağı Türkçe Yeterlik (muafiyet) sınavının tarihi, saati ve yeri  E.Ü. Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü web sayfasında duyurulmuştur.

https://tdae.ege.edu.tr/a-67637/turkce_yeterlik_(muafiyet)_sinavi_(21_haziran_2022)_duyurusu.html 

 

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

  1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
  2. Başvuru sistemi 27.06.2022 tarihinde saat 08:00'de açılacak, 08.07 2022 tarihi öğlen saat 13:00’ da kapanacaktır. Sistem 13:00’ da kapanacağından başvurunuzun yarım kalmaması adına onaya gönderme işleminin 13 :00’dan önce yapılması gerekmektedir.
  3. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
  4. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise; mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı 100'lük karşılığı yazan bir belge teslim edilmediği takdirde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.

a) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

5. ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

6. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

7.Yüz yüze yapılan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 05.08.2021 tarihli Senato kararı gereği;2021 yılında online yapılan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuçları yalnızca 2021 yılı içinde yapılan yüksek lisans başvuruları için kullanılabilmektedir.

  • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.

        8. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.

      Mezun olunan Anabilim Dalına yapılacak başvurular için Alan İçi seçilmelidir. Mezun olunan Anabilim Dalı dışındaki başvurular için Alan Dışı seçilmelidir.

        9. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından           yapılan Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.

       10. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği         ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

     11. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ