canlı destek

Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin Ek Süre Talepleri

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü uyarınca, yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile ek süre talep eden tez aşamasındaki öğrenciler için aşağıdaki formun doldurularak Anabilim Dalları kanalı ile Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ