canlı destek

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüzyüze Eğitime İlişkin Kararlar

Üniversitemiz Senatosunun 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yüz yüze eğitime ilişkin kararına istinaden; Enstitü Kurulumuz 07.09.2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Lisansüstü Eğitim süreçleri ile ilgili olarak  ;

 1. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara başvuran adayların yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakatlarının yüz yüze yapılmasına,
 2. Lisansüstü Eğitimde öğrencinin alması gereken asgari yerel krediye dahil olan teorik derslerin yüzyüze/ karma/ hibrit /çevrimiçi olarak yapılabilmesine;

Sadece uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler haricinde kalan derslerimizden, bir ders özelinde en  fazla %40'a kadar verilecek derslerin ;

 • Sadece uygulamadan oluşan derslerin uygulamalarının gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına,
 • Teorik ve Uygulamadan oluşan derslerin teorik kısımlarının her bir ders özelinde, dersin saatine göre en fazla %40 oranına kadar uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesine,
 • Sadece teorikten oluşan derslerin her bir ders özelinde, dersin saatine göre en fazla %40 oranına kadar uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesine,
 1. Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze, bu derslerin teorik kısımlarının ise yüzyüze/ karma/ hibrit /çevrimiçi yapılabilmesine,
 2. Yüz yüze yapılacak derslerin seyreltilmiş ve/veya dönüşümlü gruplar şeklinde yapılabilmesine,
 3. Tüm derslerde  dersin veriliş şekline bakılmaksızın  mevzuatta belirtilen devam koşullarının aranmasına,
 4. Yüzyüze yapılacak sınavlarda sürenin sınırlı tutulmasına , her bir oturumun  30 dakikadan kısa ve 45 dakikadan uzun olmamasına riayet edilerek en fazla 2 oturum şeklinde yapılabilmesine; Yüzyüze yapılacak derslerde blok ders yapılmamasına ve ders aralarında ders yapılan ortamların havalandırılmasına,
 5. Tüm derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüzyüze yapılmasına ancak; Tez İzleme Toplantıları, Tez Savunma Sınavları, Tez Önerisi Savunması, Seminer Sunumu ve Yeterlik sınavlarının ise yüzyüze veya çevrimiçi yapılabilmesine,
 6. Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ders ve sınav yapılan ortamların (sınıf, laboratuvar, uygulama alanı gibi), salgınla ilgili karar alma yetkisi bulunan ilgili Kurullar, Komisyonlar ve vb. önerileri dikkate alınarak düzenlenmesine,
 7. Öğrencilerin, yüzyüze yapılan uygulamalı ya da teorik dersleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermek şartı ile takip edebilmelerine,
 8. Tüm planlamaların Yükseköğretim Kurulunun “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci 2020 Kılavuzu”, Üniversitemizin  yayımlayacağı güncel dökümanlar ve güvenli kampüs kuralları dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılmasına,
 9. Enstitümüz ve Anabilim Dallarımızın bulunduğu tüm bina girişlerinde, giriş yapacak herkes için (öğrenci, akademik ve idari personel ve diğer) HES kodu sorgulaması yapılmasına,
 10. Enstitümüz öğrencilerinin kullandığı bina girişlerinde, giriş yapacak herkes için (öğrenci, akademik ve idari personel ve diğer)en az 14 gün önce ikinci doz aşı olduğunu gösteren aşı kartı istenmesine ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif PCR testi sonucunun aranmasına, son üç ay içerisinde COVID-19 hastalığı geçirmiş olanların PCR testinden muaf tutulmasına,
 11. Tüm açık ve kapalı alanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesine,
 12. Dinamik bir süreç olan salgının bölgesel  ve yerel seyri, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının ve Rektörlüğümüz açıklamalarının dikkate alınarak uygulamalarda değişikliğe gidilebilmesine, güncel duruma göre kararların yeniden gözden geçirilebilmesine

karar verilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ