canlı destek

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURULARI


 Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 13 Eylül – 22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

   BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ (Başvuru Sayfası 13.09.2021 tarihinde saat 09:00'dan itibaren aktif olacaktır.)

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Başvurular                             : 13-22 Eylül 2021   

Türkçe sınavı                         : 23 Eylül 2021 Saat:10:00 (Yabancı Uyruklular için) İlgili duyuru aşağıda yer almaktadır

Lisansüstü Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Tek Disiplinli Doktora Programları                   : 24 Eylül 2021 Cuma saat 09:00  (Başvurulan Anabilim Dalında yapılacak)

Tek Disiplinli Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans   : 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 09:00 (Başvurulan Anabilim Dalında yapılacak)

Çok Disiplinli Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans   : 28 Eylül 2021 Salı saat 09:00 (Başvurulan Anabilim Dalında yapılacak)

Çok Disiplinli Doktora Programları                   : 29 Eylül 2021 Çarşamba saat 09:00 (Başvurulan Anabilim Dalında yapılacak)

 

Kesin Kayıt                            : 07-08 Ekim 2021

Yedek Kayıt                           : 13 Ekim 2021

 

BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

   2021-2022 YILI GÜZ DÖNEMİ KONTENJAN TABLOSU

 

   TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

 

   BAŞVURU ANLATIMI

 

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

TDAE-Türkçe Öğretim Birimin tarafından düzenlenen, başarılı olan adayların C1 düzeyine denk yeterlik belgesi sahibi olacağı Türkçe Yeterlik (muafiyet) sınavının tarihi, saati ve yeri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav tarihi ve saati:23 Eylül  2021 Perşembe, saat 10:00

Sınav yeri: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü derslikleri

Sınav başvurusu için adayların pasaportlarını ve aşağıda belirtilen hesap numarasına sınav ücreti yatırıldığını gösteren banka dekontunu, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü sekreterliğine (ilgili kişiler: Hale Deniz veya Gözde Vardar) iletmelidirler.

Çevirimiçi (online) başvuru için tobir@mail.ege.edu.tr adresine adayların kişisel bilgilerini içeren pasaport sayfalarının görüntüsünü ve banka dekontunu göndermelidirler. (Çevirimiçi/online süreç sadece başvuru içindir. Sınavlar dersliklerde, yüz yüze yapılmaktadır.)

Yüz yüze başvurularda başvuru esnasında, çevirimiçi (online) başvurularda sınavdan önce adayların Sınav Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru yapanların belge teyidi bu esnada yapılacağından adayların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları ve sınavdan en geç yarım saat önce (saat 09:30da) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü sekreterliğinde bulunmaları gerekmektedir.    

Hesap Adı: Ege Üniversitesi Rektörlüğü DSS

IBAN: TR63 0001 0014 4607 2168 9350 56

Açıklamalar

 • Adayların HES kodu almış olmaları,
 • Sınavlara maske ile gelmeleri,
 • Sınav salonlarına girişlerinde ellerini dezenfekte etmeleri zorunludur.
 • Kurumumuz aday öğrencilere maske ve dezenfektan sağlayacaktır. Lakin öğrencilerin sınav binasına girerlerken maske takmaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
 3. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;

a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.

b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.

c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.

d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

 1.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 2. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 3. Yüz yüze yapılan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 05.08.2021 tarihli Üniversitemiz Senato kararı gereği;2021 yılında online yapılan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuçları yalnızca 2021 yılı içinde yapılan yüksek lisans başvuruları için kullanılabilmektedir.
 • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 1. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.
 2. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ