canlı destek

Tez basımı hk.

6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu hükümlerine göre tezin basılı halinde tüm imzaların olması gerekirken; kişisel veriler ve ıslak imzalar (tez yazarının imzası dahil) CD içerisinde ve fenbiltez@gmail.com adresine atılan maildeki pdf dosyasında yer almamalıdır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ