Çerez Örnek

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURU TAKVİMİ


 Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 22 Şubat - 05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

   BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ :  (Başvuru Sayfası 22.02.2021 tarihinde saat 09:00'dan itibaren aktif olacaktır.)

Başvuru aşamasında karşılaşılan sorunlar için fenbilduyuru@gmail.com adresine mail atınız.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

Başvurular                             : 22 Şubat  – 05 Mart 2021

Türkçe sınavı                         : 17 Şubat 2021 Saat:10:00 (Yabancı Uyruklular için)  Sınava girecek adayların Türk Dünyası Araştırma Enstitüsüyle iletişime geçmeleri gerekir.

Önemli Not: Başvuru sırasında yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlilik belgesine sahip olmaları ya da Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı  : 19 Şubat 2021 (Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yüksek lisansa başvuran adaylar için yapacağı yeterlilik sınavı başvuru ile ilgili yapılması gerekenler Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yayınlanmıştır.) EÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği; 19 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları yalnızca 2020-2021 bahar dönemi yüksek lisans başvuruları için kullanılabilecektir.

Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Doktora                                      : 08 Mart 2021 Pazartesi (Mülakatlar online yapılacaktır. Anabilim Dalı başvuru linki için mülakat öncesinde sizinle iletişime geçecektir. )

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans   : 09 Mart 2021 Salı (Mülakatlar online yapılacaktır.Anabilim Dalı başvuru linki için mülakat öncesinde sizinle iletişime geçecektir.)

12 Mart ve sonrasında adaylar başvuru yaptıkları sayfadan mülakat sonuçlarını (kazandı / kazanamadı / yedek olarak) görebileceklerdir.

Kesin Kayıt                            : 16-17 Mart 2021

Yedek Kayıt                           : 19 Mart 2021

 

BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

   2020-2021 YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN TABLOSU

   TC ve KKTC UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

   YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN GEREKEN YETERLİKLER VE EVRAKLAR

   BAŞVURU ANLATIMI

 

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
 3. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;

a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.

b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.

c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.

d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylar  transkript sekmesine yüksek lisans transkriptini ; Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylar transkript sekmesine lisans transkriptini  yükleyebilirler

 1.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 2. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 3. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.
 • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 1. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.
 2. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
 • 2020-2021 bahar dönemi başvurusunda Türkçe belgesi olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. TÖMER belgesi vaya Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olmayan adayların başvuru öncesinde EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavına girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ