EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

100/2000 YÖK DOKTORA ALAN DERS HAVUZLARI

 
 

Ege Üniversitesi 100/2000 Yök Doktora Burslarına İlişkin Uygulama Esasları Madde 11 hükmü uyarınca ders aşamasındaki bursiyerler öncelikli alan/alt alana ait ders havuzundan en az 2 ders almak zorundadır. Ege Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Üst Komisyon Toplantısında alınan 03.10.2018 tarihli ve 2 sayılı karar ile onaylanan alan/alt alan havuz dersleri için tıklayınız.

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında eğitim gören bursiyerlerinizin ekle sil dönemi sonuna kadar (07.10.2018) bu derslere kayıtlanmaları gerekmektedir. Bu dersler ders aşaması süresince yeterlilik aşamasına geçene kadar istediğiniz dönem alınabilir. NOT: Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 19 - (2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Aşağıda yer almayan alanlar için ders havuzları Sağlık Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde oluşturulmuştur. Diğer alanlar için tıklayınız.

Biyoenformatik ve Biyoistatistik alanı ders havuzu 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanı ders havuzu

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi alanı ders havuzu

Organik Tarım alanı ders havuzu

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri alanı ders havuzu

Sensör Teknolojileri alanı ders havuzu

Yeni Nesil Kompozitlert ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler alanı ders havuzu

Hidrojen ve Yakıt Pilleri alanı ders havuzu

Biyoteknoloji alanı ders havuzu

Biyoteknoloji ders havuzu II

Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi alanı ders havuzu

Sürdürülebilir Tarım alanı ders havuzu

Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanı ders havuzu

Mikro ve Nanoteknoloji alanı ders havuzu

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler alanı ders havuzu