EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORYANTASYON PROGRAMI

Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri ve proje sonuçlarını gerek akademik gerekse girişimcilik alanlarında en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde EÜ EBİLTEM-TTO, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve Enstitümüzle bağlantılı Fakültelerin işbirliği ile lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sürecini ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düşünülmüştür. İlki 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi güz ve bahar yarıyıllarında Biyomühendislik Bölümü tarafından kendi lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Oryantasyon Programı, gerek içerik gerekse ders sayısı bakımından genişletilerek Üniversite düzeyine taşınmıştır. Üniversite düzeyinde ilk uygulama, 2013-2014 eğitim-öğretim güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm Anabilim Dallarına (Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Ziraat Bilimleri, Çok Disiplinli Anabilim Dalları) kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak düzenlenmiştir.
Şu anda Enstitümüze yeni kaydolan ve devam etmekte olan lisansüstü öğrencilerimiz için “EÜ Fen Bilimleri Lisansüstü Oryantasyon Programı” her yarıyıl başlangıcında tekrarlanmaktadır. Lisansüstü Oryantasyon Programına kaydolan ve tamamlayan öğrencilerimize sertifika verilmektedir.
 

ORYANTASYON PROGRAMI AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLMEKTEDİR
1. Patent Bilgisi, Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma
2. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Şirket Kurma
3. Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
4. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
5. Araştırma Teknikleri
6. Araştırma Planlamasında İletişim Sorunları
7. Uygulamalı Literatür Tarama
8. Proje Hazırlama Yöntemi
9. Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
10. Akademik Sunum Teknikleri
11. Makale Yazma Tekniği
12. Bilimsel Etik
13. Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
14. Tehlikeli Atık Yönetimi
15. Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurtdışı Eğitim Olanakları
16. Özgeçmiş, Başvuru ve Motivasyon Mektubu Hazırlama


2014-2015 güz dönemi 5. Oryantasyon Programı
2014-2015 bahar dönemi 6. Oryantasyon Programı
2015-2016 güz dönemi 7. Oryantasyon Programı
2015-2016 bahar dönemi 8. Oryantasyon Programı
2016-2017 güz dönemi 9. Oryantasyon Programı
2016-2017 Bahar dönemi 10. Oryantasyon Programı

Oryantasyon Programında Yer Alan Ders Önerileri ve Dersi Veren Öğretim Elemanları

SUNUMLAR

Bilimsel Araştırma Teknikleri GYA 2016

Bilimsel Etik_İsmet Deliloğlu Gürhan

Görselmateryal ve Etkilisunuş_Tayfun Özkaya

How to conduct international collaborations

IP_Sunum_MustafaÇakır_240216

Kütüphane Web Sayfası Kullanımı_2016

Laboratuvarda Güvenlik

Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler_Şubat2016

Literatür Tarama_Özlem Tuncay

Loopege_Espacenet

Loopege_Patent_sunumu

Proje Hazırlama Teknikleri_Pınar Öktem

Tehlikeli Atık Yönetimi

Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları