İzmir ve Çevresi Üniversiteleri Fen Bilimleri Enstitüleri Platformu Ege Üniversitesi Ev Sahipliğinde Toplandı
İzmir ve Çevresindeki Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinin oluşturduğu platformun 15. toplantısı, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün ev sahipliğinde 20.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya platformu oluşturan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi yanı sıra Bölgede yer alan Adnan Menderes Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Enstitü Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterleri katıldı. Üniversitelerdeki Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini yürüten Enstitülerin toplantısında; Türkiye’deki Doktora eğitiminin sorunları, Doktoralı araştırıcı sayısı ve kalitesinin arttırılması, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları gibi konular ve çözüm önerileri ele alındı.