Fen Bilimleri Enstitüsü
Untitled Document

 
 


DUYURULAR>> DUYURULAR


 Özel öğrenci satüsünde ders alacak öğrencilerin ders ücretlerini 04.04.2014 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir.

 Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2014-2015 

 Özel Öğrenci Statüsü Ders Ücreti hk.  

 Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 4'lük Not Sistemini 100'lük Not Sistemine Dönüştürme Tablosu 

 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği hk. 

 EÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrencilerden Alınacak Katkı Payı 

 2013-2014 Öğrt. Yılı Bahar Dönemi ÖYP Araştırma Görevlileri hk. Duyuru 

 Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yüksek Lisans Doktora-Doktora Tezi Araştırma Bursları ve Amerika’da Eğitim Semineri 

 Üniversite Girişimcilik Programı hk.

 Öğrenci Kimlik Kartları hk. 

 2013-2014 Öğretim Yılı Güz yarıyılında kayıtlanan öğrenciler için kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyenlerin linkteki dilekçeyi doldurup Anabilim Dalı Başkanlıkları'na vermeleri gerekmektedir.(Dilekçe)

 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Döneminde Düzenlenmiş Olan Fen Bilimleri Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Programını Tamamlayan Katılımcıların Sertifikaları Fen Bilimleri Enstitüsünde Dağıtılmaya Başlanmıştır. Sertifika Almaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi İle Oryantasyon Programı Değerlendirme Raporu Ektedir. Sertifika Alanların Listesi için tıklayınız;Değerlendirme raporu için tıklayınız. 

 Lisansüstü Oryantasyon Programı Patent Veri Tabanları Uygulamasını Almayanların Dikkatine

 Avrupa Dil Sertifikaları  

 Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasi Kapsamına Alınması hk. 

 

 Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Tarafından Uzmanlık Tezleri Kurum İnternet Sayfasında Yer Almaktadır. (http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/tezler/index.php)  

 Kendi Hesabına Lisansüstü Öğrenim Yapmak İsteyen Yabancı Uyruklu Adaylara Uygulanacak Kayıt Kabul Kriterleri 

 "KETNGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Strateji ve Eylem Planı(2010-2023)" Başlıklı BİKAP Programı Kapsamında 2011 yılı Temmuz dönemi, 2012 Yılı ve Sonraki Yıllar için Proje Başvuruları Hakkında Ayrıntılı Bilgi için TIKLAYINIZ!  

 

 Seminer Programı hk. 

 Enstitümüz Hizmet Envanteri Tablosu 

 Enstitümüz Hizmet Standartları Tablosu 

 Tez Savunma Sınavından Önce Enstitümüze Sunulan Tezler Hakkında Duyuru: Tez savunma sınavına girmeden önce enstitümüze sunulan tezlerin ciltlenmemiş olması ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde tezler ilgili öğrenciye iade edilecektir. 

 Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)

 Bilgi: Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet burslusu olarak gelen öğrenciler ile Kültür Anlaşmaları, Kültürel Değişim Programları ve benzeri anlaşmalar çerçevesinde gelen öğrencilerin lisansüstü programlara yerleştirilme işlemlerinde üniversitemizin fiziki imkanları dikkate alınacaktır.  

 Sosyal Güvenlik Kurumunca "Sosyal Güvenlik" adlı hakemli bir dergi yayımlanmaya başlanacaktır. Kriterleri için Tıklayınız 

 Ege Üniversitesi Akademik Yükseltmelerle ilgili kriterlerin, Senatomuzun 16.03.2010 günlü oturumunda görüşülmesi sırasında yapılan bir teklif üzerine; Lisansüstü tezlerle ilgili olarak hazırlanan makalelerde "Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik" tez öğrencisinin 1. isim olarak yer alması ve danışman/danışmanların daha sonra yazılmasına karar verilmiştir.

 LLP Erasmus Programı Lisansüstü Öğrenci Değişimi Aşamaları 

UYARI: Yurtdışı öğrenimi başlamadan önce ilgili öğrencilerin ve danışmanlarının Erasmus Programı kapsamında öğrencinin yurtdışında geçireceği süre için izinli sayılması konusundaki başvurusunun Anabilim Dalı Kanalı ile Enstitüye iletilmesi gerekmektedir.

 Bu sayfa 00355145 kez görüntülenmistir...