EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Özel öğrenci başvuruları 28.01.2019-01.02.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Özel öğrenci başvuruları 28.01.2019-01.02.2019 tarihleri arasında aşağıda yer alan belgeler ile Enstitümüze yapılacaktır.
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLER
1) Dilekçe
2) MEZUNİYET BELGESİ ya da LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİ
3) TRANSKRİPT
4) TC Uyruklu adaylar için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Yabancı Uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve Pasaport fotokopisi
ile Enstitümüze başvurmalıdır.
Özel öğrencilik statüsüne ilişkin esaslar:
1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başvurdukları anabilim dalının lisansüstü programına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.
2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidir.
3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğü tarafından durumlarını belirten bir belge verilebilir.
5) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan bir öğrenci, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandığında; özel öğrenci olarak aldığı ders(ler)i, anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı lisansüstü programın asgari kredisinin % 50’sini geçmemek koşuluyla ders kredisinden saydırabilir.
6) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, o derse kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.
Bilgi: Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler Enstitü Müdürlüğü'nden alacakları resmi belge ile Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı Yayın Hizmetlerinden yararlanabilirler.
Not: Özel Öğrencilik Başvuruları kabul edilenler, Enstitü Yönetim Kululunca belirlenecek ücreti ödedikten sonra kaydedileceklerdir.