LOOPEGE
FEN BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
7. ORYANTASYON PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
Üniversitemizin en önemli amaçlarından biri lisansüstü öğrencilerimizin araştırma süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri ve proje sonuçlarını gerek akademik gerekse girişimcilik alanlarında en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu hedef çerçevesinde EÜ EBİLTEM-TTO, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, EÜ Mühendislik Fakültesi işbirliği ile lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sürecini ve bundan sonraki araştırma hayatını kolaylaştıracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Programı’ düzenlenecektir.
Yedinci Oryantasyon Programı 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim 2015 tarihlerinde, EÜ Mühendislik Fakültesi, Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı tüm Anabilim Dallarına (Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Disiplinlerarası Anabilim Dalları) kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Bu uygulama, Lisansüstü Programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kaydolmuş öğrenciler (Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğrencileri için zorunludur) ile halen kayıtlı ve eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Oryantasyon programı aşağıdaki konu başlıkları altında verilecektir;
1. Patent Bilgisi, Süreçleri, Patent Veri Tabanlarında Araştırma
2. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik ve Şirket Kurma
3. Ege Üniversitesi Fikri Haklar Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
4. Lisansüstü Eğitim Sürecinde Yapılması Gerekenler
5. Araştırma Teknikleri
6. Uluslararası Araştırma İşbirlikleri Kurulması
7. Uygulamalı Literatür Tarama
8. Proje Hazırlama Yöntemi
9. Proje Desteği Veren Kurum ve Kuruluşlar
10. Akademik Sunum Teknikleri
11. Makale Yazma Tekniği
12. Bilimsel Etik
13. Laboratuvar Güvenliği Kuralları (Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Güvenlik)
14. Tehlikeli Atık Yönetimi
15. Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları, Yurtdışı Eğitim Olanakları
16. Özgeçmiş, Başvuru ve Motivasyon Mektubu Hazırlama
Lisansüstü Oryantasyon Programı’nın teorik dersleri kayıt yaptıran tüm öğrencilere açık olacak, ‘Patent Veri Tabanlarında Araştırma’ başlıklı uygulama kısmına ise, öncelikle sisteme kayıt olan ve teorik kısma tam katılım sağlayan ilk 80 öğrenci alınacaktır. Geriye kalan öğrenciler için de belirlenecek en kısa sürede programın uygulamalı kısmı gerçekleştirilecektir.
Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Programı’na katılan öğrencilere sertifika verilecektir. Sertifikaya hak kazanmak için 3 günlük programın tamamına devam şarttır. Programa katılacak öğrenciler, bu 3 gün boyunca devam zorunluluğu olan lisansüstü derslerden izinli sayılacaklardır.
Kayıt, https://tr.surveymonkey.com/r/LOOPEGE2015 adresinden online yapılacaktır.