Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 2016-2017 Öğretim yılından
itibaren Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Lisansüstü
Programlara devam etmek isteyen adaylar
için İngilizce Yeterlik Sınavı
(EGEPT) yılda İKİ kez uygulanacaktır. İlk sınav 13 Ocak 2017 saat 15.30’da
yapılacaktır. Yılın ikinci sınavı ise Haziran ayında yapılacaktır. Tarih netleştiğinde
duyurulacaktır. Bütün Enstitülere (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) başvuracak adaylar ve dışarıdan sınavı
almak isteyen adaylar aynı tarihte sınava gireceklerdir. Her bir enstitü için ve
dışarıdan başvuracak adaylar için ayrı ayrı sınav yapılmayacaktır.