Lisansüstü tezlerin EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludur.

 

Tez Yazım Kılavuzu Word PDF
Tez Yazım Kılavuzu
word
pdf
Tez Kapak Örneği-Doktora
word
pdf
Tez Kapak Örneği-Yüksek Lisans
word
pdf
Tez Hazırlama Aşamasında Dikkat Edilecek ve Yararlanılabilecek Diğer Uygulamalar

 

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma ve Esasları’na dair Yönetmelik ve E.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönerge hükümlerine göre Enstitü’de deney ve çiftlik hayvanları ile ilgili gerçekleştirilecek lisansüstü tez projesi önerilerinde Yerel Etik Kurul onayı ile tez danışmanı öğretim üyesi veya öğrenciden Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası aranır.

 

Enstitü kapsamında yürütülecek çalışmalarda;
– Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
– Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
dikkate alınmalıdır.

 

Uluslararası Birim Sistemi-SI Units

 

YÖK Tez Dokümantasyon Merkezi

 

Ege Üniversitesi Tez Arşivi

 

TEZLER İÇİN İNTİHAL PROGRAMI KILAVUZU


Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir.
Kütüphane iThenticate Programı bağlantısı

 

Ege Üniversitesi Akademik Yükseltmelerle ilgili kriterler
Ege Üniversitesi Akademik Yükseltmelerle ilgili kriterlerin, Senatomuzun 16.03.2010 günlü oturumunda görüşülmesi sırasında yapılan bir teklif üzerine; Lisansüstü tezlerle ilgili olarak hazırlanan makalelerde “Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik” tez öğrencisinin 1. isim olarak yer alması ve danışman/danışmanların daha sonra yazılmasına karar verilmiştir.