4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde görevlendirmesi sona eren tüm öğretim elemanlarının, sonuç raporlarını (TG-3 rapor formu) ,görevlendirme bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, birim üst yazıyla birlikte, Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Komisyonuna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığı Kurullar Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.
Sonuç raporu eksik olan öğretim elemanları yeni bir görevlendirmeye başvurması durumunda söz konusu talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.