Tanıtım
E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur.
Enstitünün amacı; Ege Üniversitesinde Fen ve Teknik bilimlere dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir.
Fen Bilimleri Enstitüsü; Fen, Ziraat, Mühendislik, Su Ürünleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği ve Çok disiplinli alanlarda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında lisansüstü faaliyetlerini sürdürmekte, çeşitli üniversiteler ile ortak doktora programları yürütmekte, sanayiye yönelik eleman yetiştiren Sanayi Doktora Programları yürütmektedir.

 

Enstitü Müdürleri
Görev Süresi
Prof. Dr. Numan ZENGİN
01.09.1982
13.05.1983
Prof. Dr. Feridun TOPALOĞLU
13.05.1983
01.07.1992
Prof. Dr. Aydın URAL
01.07.1992
11.07.1994
Prof. Dr. İsmet ERTAŞ
11.07.1994
03.09.1999
Prof. Dr. Alaettin TAYSUN
03.09.1999
16.10.2001
Prof. Dr. Emür HENDEN
16.10.2001
27.08.2008
Prof. Dr. Mehmet Ali UL
01.09.2008
23.04.2013
Prof. Dr. Rengin ELTEM
22.08.2013
17.10.2016
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN (Vekaleten)
18.10.2016
Devam ediyor