EÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDAN
MEZUN OLACAK ADAYLARIN DİKKATİNE
Mezuniyet için gerekli olan belgeler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ekinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belgeler Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra mezuniyet onaylanmış olacaktır.

Mezuniyet İçin Gerekli Olan Belgeler
1) Ciltlenmiş ve onay sayfaları jüri üyelerine imzalatılmış tezlerden;
a. yüksek lisans öğrencileri 4 adet,
b. doktora öğrencileri 6 adet
teslim edeceklerdir (Tezler Enstitü Öğrenci İşlerinde incelendikten sonra öğrenci tarafından 1 nüshası ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, diğer nüshaları ise jüri üyelerine teslim edilecektir)
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
3) 1 adet fotoğraf
4) Son öğretim yılı içinde alınmış olan öğrenci kimlik kartı, eğer kimlik kartı alınmamış ya da kayıp ise bu durumu belirten bir dilekçe Enstitüye teslim edilecektir
5) Kütüphane ilişik kesme belgesi (Merkez Kütüphaneden alınacaktır)
6) Rektörlük Öğrenci İşlerinden alınacak harç borcunun bulunmadığını gösteren yazı
7) Etik Kurallara Uygunluk Beyanı
8) Tezin tamamının yer aldığı ve PDF formatında hazırlanmış 1 adet CD ve yine aynı formatta tezin fenbiltez@gmail.com mail hesabına gönderilmesi.
(Tezde yer alan Kabul-Onay Sayfasının Jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra taranarak Tez içerisine eklenmesi gerekmektedir.)
(Tezde yer alan Etik Kurallara Uygunluk Beyanının öğrenci tarafından imzalandıktan sonra taranarak Tez içerisine eklenmesi gerekmektedir.)
(CD içerisinde tezin tamamının yer aldığı dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Girişi Formundaki referans numarası kullanılacaktır)
Örnek:
a) Tam Metin için referansno.pdf
(Tam metin içinde özet, imzalı kabul-onay sayfası, içindekiler, giriş vb. tezin tüm sayfaları olmalıdır)
b) Ekler için referansno.rar
(Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WINRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek CD’ye kaydedilmelidir)
(CD zarf/kapaklarında öğrencinin Ad Soyad, Anabilim Dalı, Tez İsmi, Referans Numarası ve Danışman İsmi bilgileri olmalıdır)
9) “Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu” (3 ADET)
(Tez veri girişi formu https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ adresinden üyelik alınarak doldurulmalıdır)
* Tez veri giriş formunda bölüm kısmı boş bırakılmalı, Anabilim dalı kısmı doldurulmalıdır.
10)
Tezi Proje Desteği Alan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge
Tezi Proje Desteği Almayan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge
11) Danışman Onay Sayfası
12) Devlet Burslusu Yabancı Uyruklu öğrenciler için Mezuniyet Bilgi Formu
13) Devlet burslusu olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından alınacak olan burs borcu olup-olmadığına dair yazıyı
14) TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMU (Burs alan /burs almayan yabancı öğrenciler için)