Lisansüstü öğrencilerimizle iletişim kurabilmek amacıyla verilmiş
olan e-mail adresleri ogrencino@ogrenci.ege.edu.tr olup, şifreleri T.C. Kimlik No’dur. Mail
hesapları http://posta.ege.edu.tr adresinden kullanılmaktadır. Bu şifre ile e-posta hesapları,
EDUROAM (eduroam.ege.edu.tr) ve EgeMOBİL (egemobil.ege.edu.tr) kullanımı da mümkün
olduğundan, Öğrencilerimizin e-mail adreslerini aktif olarak kullanması gerekmektedir.