İlk kez kayıt yapacak öğrenciler kayıt sırasında Yüksek Lisans öğrencileri için Lisans diploması Doktora öğrencileri için Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı ile fotokopisi ya da
geçici mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri ZORUNLUDUR!!!!