EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA
LİSANSÜSTÜ (Yüksek Lisans/Doktora) ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİNDE
TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR

GİDİŞ
(Gidiş için ilgili evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilmesi)
Öğrenci, Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti “GİDİŞ FORMU”nu, formda belirtilen “Ek Belgeler” ile danışman öğretim üyesinin ve anabilim dalı Erasmus sorumlusu onayı ile Enstitü Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar.

 
 

DÖNÜŞ 
Erasmus öğrencilerinin kendi ülkelerine dönmelerinden sonra yurt dışı çalışmalarına yönelik olarak hazırlanan “DÖNÜŞ RAPORU FORMU”, anabilim dalı üst yazısı ile en geç 1 ay içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

 

FORM Word PDF
Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti GİDİŞ FORMU
word
pdf
Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti DÖNÜŞ FORMU
word
pdf