Osman Torun1
Osman TORUN
Enstitü Sekreteri
BirbenYAZAR BelginCOSKUN
Birben YAZAR Arş. Gör. Belgin ÇOŞKUN
Özel Kalem Öğrenci İşleri Sorumlusu
Tel: 0 232 311 5750-5751 Tel: 0 232 311 5757
Dahili Tel:5750-5751 Dahili Tel: 5757
GulONERABA NejlaKANDEMIR
Arş. Gör. Gül ÖNER ABA Nejla KANDEMİR
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri
Tel: 0 232 311 5760 Tel:  0 232 311 5763
Dahili Tel: 5760 Dahili Tel: 5763
Disiplinler Arası Derece Programları  Fen ve Su Ürünleri Fakültesi Derece Programları
Biyomedikal Teknolojiler Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoteknoloji Biyokimya
Çevre Bilimleri Bitki Koruma
Su Ürünleri Temel Bilimler Matematik
Mekatronik Fizik
Nükleer Bilimler İstatistik
Tabiat Tarihi Su Ürünleri Yetiştiricilik
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Süt Teknolojisi
Uluslararası Bilgisayar (Tezli-Tezsiz ve II. Öğretim)
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bilgisayar ve Öğrt. Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar Bilimleri ve Müh. Ortak Dr. Prog. (EÜ-İYTE)
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Tekn. Ortak Dr. Prog.(EÜ-İzmir Ü.)
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Prog.(EÜ-DEÜ.)
AliAYSU serpilanar
Ali AYSU Serpil YAZAR ANAR
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri
Tel: 0 232 311 5758 Tel: 0 232 311 5765
Dahili Tel: 5758 Dahili Tel: 5765
Peyzaj Mimarlığı Güneş Enerjisi
Bahçe bitkileri İnşaat Mühendisliği
Deri Mühendisliği Makina Mühendisliği
Gıda Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.
Tarım Ekonomisi Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi
Elektrik Elektronik Müh.
özer oymak merve
Özer OYMAK Merve YAKIN
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri
Tel: 0 232 311 5762 Tel: 0 232 311 5759
Dahili Tel: 5762 Dahili Tel: 5759
Kimya Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji Biyomühendislik
Kimya
İş GÜvenliği
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
gülbahar top SenemTANYEL
Arş.Gör. Bahar TOP Arş. Gör. Senem TANYEL
Bilgi İşlem Bilgi İşlem
Tel: 0 232 311 5770 Tel: 0 232 311 5771
Dahili Tel: 5770 Dahili Tel: 5771
Bora SEZER şebnem kavaklı
Arş. Gör. Bora Buğra SEZER Dr.Arş.Gör.Şebnem KAVAKLI YILDIZ
Bilişim Tek. (IT) Sorumlusu Kurul İşleri
Tel: 0 232 311 5775 Tel: 0 232 311 5756
Dahili Tel: 5775 Dahili Tel: 5756
FatmaDELIAVCI filiz ertek
Fatma DELİAVCI Filiz ERTEK ÖZDEMİR
Kurul İşleri Sorumlusu Öğrenci İşleri
Tel: 0 232 311 5779 Tel: 0 232 311 5764
Dahili Tel: 5779 Dahili Tel: 5764
anıl NazmiKAFTAN
Süleyman Anıl GÜCİN Nazmi KAFTAN
Personel İşleri Muhasebe İşleri
Tel: 0 232 311 5773 Tel: 0 232 311 5774
Dahili Tel:  5773 Dahili Tel: 5774
Ahmet GÜL can
Ahmet GÜL Can Çevik
Personel İşleri Gelen-Giden Evrak
Tel: 0 232 311 5778 0 232 311 5766
Dahili Tel: 5778 Dahili Tel: 5766
şerif Karaman ZELİHA BAĞIR
Şerif KARAMAN Zeliha BAĞIR
Gelen-Giden Evrak Destek Hizmetleri
Tel: 0 232 311 5768
Dahili Tel:  5768