20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği’nin, Madde 34-(5) fıkrasında yer alan “…Bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi
zorunludur.” hükmüne istinaden alınan 08.08.2016 gün ve 31/29 sayılı Enstitümüz Yönetim
Kurulu kararı gereği; 2015-2016 öğretim yılı ve sonrasında kayıtlanan öğrencilerimizin Bilimsel
araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi lisansüstü eğitimleri
sırasında tez savunma sınavı aşamasına gelmeden önce alması gerekmektedir.
Bu ders Tezli Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans Dereceli Doktora programları eğitim
planlarında 3. yarıyılda yer aldığından, ders aşamasında alınması gereken en az 7 ders 21 yerel
kredi 54 AKTS (seminer dahil 60 AKTS) içinde sayılmamaktadır. Yine bahse konu ders, Lisans
Dereceli Doktora programları eğitim planlarında 5. yarıyılda yer aldığından, ders aşamasında
alınması gereken en az 14 ders 42 yerel kredi 114 AKTS (seminer dahil 120 AKTS) içinde
sayılmamaktadır.