SENATO / ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI / YÖK PDF
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 4’lük Not Sistemini 100’lük Not Sistemine Dönüştürme Tablosu
pdf
Proje Alan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Tez Danışmanlık Sayıları Hakkındaki E.Ü. Senatosunun 28.12.2010 Gün ve 234 Sayılı Kararı
pdf
E.Ü. Senatosu’nun bir öğretim üyesinin üstlenebileceği danışmanlık sayısına ilişkin 17.03.2009 tarih ve 74, 22.06.2010 tarih ve 144 ile 14.09.2011 tarih ve 173 sayılı kararları
pdf
Yaş haddini doldurarak ya da yaş haddini doldurmadan emekli olan öğretim üyelerinin emeklilik sonrası Enstitümüz bünyesinde görevlendirilmeleri hk
pdf
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi ile ilgili
pdf
Yükseköğretim kurumlarında yürütülen veya yürütülecek olan yüksek lisans ve doktora programları için asgari öğretim üyesi sayıları hk.
pdf