2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kesin Kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, konuya ilişkin duyuru ve detaylı bilgiler http://oidb.ege.edu.tr/ adresinde verilecektir.